Kurultay Kitabı

TAKDİM

Türk Ocakları, genel merkez bünyesinde 1992-1993 eğitim-öğretim yılından beri “Türk Dünyası Gençlik Kurultayları” adı altında Türk Dünyası’nın çeşitli bölgelerinde düzenli aralıklarla toplantılar yapmaktadır. Bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından öğrencilerin davet edildiği bu toplantılarda Türk dünyasının problemleri tartışılmakta, sorunların geleceğe yönelik çözümlerinde kurultaylara katılan öğrencilerin katkıları beklenmektedir. Böylelikle Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları kendi kimliklerini ortaya koyabilecekleri iktisadi, siyasi, beşeri ve hukuki bir zemin imkânı elde etmeleri hedeflenmiştir. Biz de Türk Ocakları Eskişehir Şubesi olarak Gençlik Kurultaylarının sekizincisini 28-29 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirdik.

Sunulan tebliğler kurultayımızın “30. Yılında Türk Dünyasının Dünü, Bugünü, Yarını” temasına uygun olarak Türk dünyasının köklü mazisini hatırlamaya, bugünün sorunlarını kutlu maziden alınacak ilhamla çözümlemeye ve daha müreffeh bir dünya düzeni sağlamaya yönelik olduğunu görmek bizim için bir bahtiyarlık vesilesidir. Açılış oturumunda Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot’un da vurguladığı üzere bugünün sorunlarının aşılabilmesi, Türk gençlerinin çağımızı iyi anlamasıyla, bilgili ve donanımlı olmalarıyla mümkün olabilecektir. Gençlerimizin kendilerine daha adil bir dünya düzeni kurabilmelerinin yolu köklü maziden alınacak ilhamla mümkün olacaktır. Bu yolda Türk cumhuriyetleri 1991 yılından bu tarafa ciddi bir mesafe kat etmiştir ve çok daha aydınlık yarınlar bizleri beklemektedir.

Türk Ocakları Eskişehir Şubesi’nin gençleri tarafından gerçekleştirilen kurultaylar aslında birer hasat zamanıdır. Çünkü lisans ve lisansüstü eğitimini Eskişehir’de alan gençlerimiz için şubemiz bünyesinde yıllardır “Millî Mefkûre Mektebi” adıyla bir akademi felsefesiyle gerçekleştirilen üç yıllık eğitimin neticesinde hazırladıkları tebliğleri sunmaktadırlar. Herhangi bir maddi beklenti olmak-sızın sürdürülen program içerisinde Türkiye’de her biri kendi alanında çok kıymetli isimler her hafta sonu Eskişehir’e gelerek gençlerimizle bir araya gelmektedir. Türk dünyasının sorunlarına hâkim, gerektiğinde öncelik alabilen, iyi yetişmiş, tam donanımlı nesillerin yetişmesinin sağlanması bu faaliyetlerin tek amacıdır ve bizlerin de tek rüyası budur.

Gençlik kurultaylarının bir başka hedefi de şubemizde gerçekleş-tirilen faaliyetlerden ilham alan gençlerimizi Türkiye’de çeşitli şehirlerde lisans ve lisansüstü eğitim alan akranlarıyla bir araya getirmektedir. Çok şükür ki bundan öncekilerde olduğu gibi 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz Gençlik Kurultayında da bu hedefimize tekrar ulaştık. Gençlerimizin bir araya gelmelerine, birbirlerinin dertleriyle diğergam olmaya vesile olmaktan son derece bahtiyarız.

Sekizinci Gençlik Kurultayımızın bir başka hususi tarafı da 2021 yılı içerisinde başladığımız Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz “Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Kitap Kahvesi Projesi”nin içerisindeki etkinliklerden biri olmasıdır. Proje kapsamında Bakanlığın destekleriyle Ocağımızın bulunduğu Odunpazarındaki Sivrioğlu Konağı’nın alt katında arkeoloji, dil, edebiyat, felsefe, hukuk, iktisat, tarih gibi çok farklı alanlarda binlerce kitaptan oluşan bir kütüphane ve çalışma alanı oluşturulmuştur. Gençlerimiz bir yandan burada geleceğin daha müreffeh Türk Dünyasına erişmek için projeler üretmekte, alanında söz sahibi akademisyenlerle bir araya gelerek bilgilerini takviye etme imkânına sahip olmaktadırlar.

Son olarak gerek gençlerimizin Millî Mefkûre Mektebi’ndeki eğitimlerini veren birbirinden kıymetli akademisyenlere, gerek bu kurultayda hazırlanan tebliğlerin vücuda getirilmesinde danışmanlık yapan hocalarına, kurultayın hazırlanmasında ve yürütülmesinde büyük bir özveri gösteren Gençlik Kollarımıza, kurultayda bizlerle birlikte olan Millî Mefkûre Mektebimizin önceki mezunlarına muhabbetlerimi sunuyorum. “Türk Dünyası’nın Sorunları: Dil, Eğitim, Çevre ve İklim” temasıyla 2022 yılında gerçekleşecek IX. Gençlik Kurultayı’nda bir arada olmak ümidiyle, sağlıcakla kalın.

Prof. Dr. Nedim ÜNAL

Şube Başkanı

Kurultay Tebliğleri Kitabımıza google play üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Kitabımızı Google Play üzerinden okumak için tıklayınız.

Kitabımızı pdf şeklinde indirebilmek için tıklayınız.

%d blogcu bunu beğendi: