Kurultay Kitabı

TAKDİM

Türk Ocakları, genel merkez bünyesinde 1992-1993 eğitim-öğretim yılından beri “Türk Dünyası Gençlik Kurultayları” adı altında Türk Dünyası’nın çeşitli bölgelerinde düzenli aralıklarla toplantılar yapmaktadır. Bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından öğrencilerin davet edildiği bu toplantılarda Türk dünyasının problemleri tartışılmakta, sorunların geleceğe yönelik çözümlerinde kurultaylara katılan öğrencilerin katkıları beklenmektedir. Böylelikle Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları kendi kimliklerini ortaya koyabilecekleri iktisadi, siyasi, beşeri ve hukuki bir zemin imkânı elde etmeleri hedeflenmiştir. Biz de Türk Ocakları Eskişehir Şubesi olarak Gençlik Kurultaylarının dokuzuncusunu 27-28 Mayıs 2022 tarihlerinde konağımızda gerçekleştirdik.

Sunulan tebliğler kurultayımızın “Türk Dünyasının Sorunları: Dil, Eğitim, Çevre ve İklim” temasına uygun olarak Türk dünyasının çözülmeyi bekleyen meselelerini gündeme getirmeyi ve muhtemel çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Açılış oturumunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Türkoğlu tarafından verilen konferansta Türk Dünyasının medeniyet merkezlerinden biri olan İdil-Ural’dan çıkarak fikirleri ve gerçekleştirdikleriyle Türk Dünyasına yön veren şahsiyetlerden söz edildi. Türkoğlu’nun konuşmasının en mühim neticesi günümüz Türk Dünyasının sorunlarına üretilecek çözümlerde bu ulu çınarlarımızın fikirlerinin anlaşılması idi. Daha önceki kurultaylarımızda da sıkça vurgulandığı üzere kutlu mazisinin farkında olan Türk gençliği bugünün sorunlarına çözüm üreterek geleceğe yön verebilecek güce sahiptir.

Türk Ocakları Eskişehir Şubesi’nin gençleri tarafından gerçekleşti-rilen kurultaylar aslında birer hasat zamanıdır. Çünkü lisans ve lisansüstü eğitimini Eskişehir’de alan gençlerimiz için şubemiz bünyesinde yıllardır “Millî Mefkûre Mektebi” adıyla bir akademi felsefesiyle gerçekleştirilen iki yıllık eğitimin neticesinde hazırladıkları tebliğleri sunmaktadırlar. Herhangi bir maddi beklenti olmaksızın sürdürülen program içerisinde Türkiye’de her biri kendi alanında çok kıymetli isimler her hafta sonu Eskişehir’e gelerek gençlerimizle bir araya gelmektedir. Türk dünyasının sorunlarına hâkim, gerektiğinde öncelik alabilen, iyi yetişmiş, tam donanımlı nesillerin yetişmesinin sağlanması bu faaliyetlerin tek amacıdır ve bizlerin de tek rüyası budur. Bu rüyanın gerçekleşmesinde şehrimizin Türk Ocaklı hamiyetperver dostlarımızın payı son derece büyüktür.

Gençlik kurultaylarının bir başka hedefi de şubemizde gerçekleş-tirilen faaliyetlerden ilham alan gençlerimizi Türkiye’de çeşitli şehirlerde lisans ve lisansüstü eğitim alan akranlarıyla bir araya getirmektir. Çok şükür ki bundan öncekilerde olduğu gibi 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz Gençlik Kurultayında da bu hedefimize tekrar ulaştık. Gençlerimizin bir araya gelmelerine, birbirlerinin dertleriyle diğergam olmaya vesile olmaktan son derece bahtiyarız. Son olarak gerek gençlerimizin Millî Mefkûre Mektebi’ndeki eğitimlerini veren birbirinden kıymetli akademisyenlere, gerek bu kurultayda hazırlanan tebliğlerin vücuda getirilmesinde danışmanlık yapan hocalarına, kurultayın hazırlanmasında ve yürütülmesinde büyük bir özveri gösteren Gençlik Kollarımıza, kurultayda bizlerle birlikte olan Millî Mefkûre Mektebimizin önceki mezunlarına muhabbetlerimi sunuyorum. “Yeni Medeniyetin İnşasında Türk Gençliği ve Türk Düşüncesi” temasıyla kutlu Cumhuriyetimizin 100.  yılı olan 2023’te gerçekleşecek X. Gençlik Kurultayı’nda bir arada olmak ümidiyle, sağlıcakla kalın.

Prof. Dr. Nedim ÜNAL

Şube Başkanı

Kurultay Tebliğleri Kitabımıza google play üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

IX. Gençlik Kurultayı Tebliğleri Kitabımızı (2022 yılı) Google Play üzerinden okumak için tıklayınız.

IX. Gençlik Kurultayı Tebliğleri Kitabımızı (2022 yılı) pdf şeklinde indirebilmek için tıklayınız.

VIII. Gençlik Kurultayı Tebliğleri Kitabımızı (2021 yılı) Google Play üzerinden okumak için tıklayınız.

VIII. Gençlik Kurultayı Tebliğleri Kitabımızı (2021 yılı) pdf şeklinde indirebilmek için tıklayınız.

%d blogcu bunu beğendi: