Amaç ve Kapsam


Uluslararası nitelikte gerçekleşecek Gençlik Kurultaylarının sekizincisi 28-29 Haziran 2021 tarihlerinde, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hazırladıkları tebliğlerin sunumu ile Eskişehir’de gerçekleşecektir. Kurultay teması “Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetlerinin Dünü, Bugünü, Yarını” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda aşağıdaki alanlarda tebliğler hazırlanabilir (Tebliğ hazırlamak isteyenlere fikir vermesi amacıyla yazılmıştır):

-Sovyetler döneminde Rusya Türkleri ile Türkiye arasındaki siyasi, iktisadi, hukuki, kültürel ilişkiler,

-Sovyetlerin yıkılışı sırasında Türkiye’de çıkan yayınlar,

-90’lı yıllarda Türkiye ile Türk cumhuriyetleri arasındaki siyasi, iktisadi, hukuki, kültürel ilişkiler,

-2000’li yıllarda Türkiye ile Türk cumhuriyetleri arasındaki siyasi, iktisadi, hukuki, kültürel ilişkiler,

-Büyük Öğrenci Projesi kapsamı, uygulanışı, faydaları ve eksikleri,

-Türk dünyasında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları,

-Sağlık alanındaki gelişmeler,

gibi konular çerçevesinde arkeoloji, dil ve edebiyat, din, eğitim, güzel sanatlar, halkbilimi, hukuk, iktisat, kamu yönetimi, mimarlık, sağlık, sanayi, siyaset bilimi, sosyoloji, teknoloji, tarih, turizm, uluslararası ilişkiler alanlarında “Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetlerinin Dünü, Bugünü, Yarını“nı değerlendiren tebliğlere yer verilecektir.

Gönderilen tebliğlerde Kurultay teması ile ilişkili olanlara öncelik verilecektir.

Ayrıca 2020 yılında salgın hastalık nedeniyle gerçekleştirilemeyen Gençlik Kurultayı’nın teması olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. yılı Münasebetiyle “Millî Hâkimiyet, Çocuk ve Gençlik” konulu tebliğlere de yer verilecektir.

Tebliğ göndermek için kurultay takvimi ve yazım kurallarını inceleyiniz.

%d blogcu bunu beğendi: