Amaç ve Kapsam


Uluslararası nitelikte gerçekleşecek Gençlik Kurultaylarının onuncusu 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hazırladıkları tebliğlerin sunumu ile Eskişehir’de gerçekleşecektir. Kurultay teması “Yeni Medeniyetin İnşasında Türk Gençliği ve Türk Düşüncesi” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda aşağıdaki alanlarda tebliğler hazırlanabilir (Tebliğ hazırlamak isteyenlere fikir vermesi amacıyla yazılmıştır):

-Türk düşüncesinin oluşumu ve gelişimine katkı sağlayan yayınlar,

-Türk düşüncesine katkı sağlayan düşünürler,

-Türk düşüncesinin oluşumu ve gelişimi çerçevesinde eğitim sistemi,

-İnsanın anlam arayışı,

-Felsefi düşünce,

-Türk gençliği ve Türk düşüncesi arasındaki ilişki,

-İslam düşüncesi,

-Medeniyet kavramı,

-Düşünce okulları,

-Toplum ve devlet,

-Gençlik ve düşünce,

gibi konular çerçevesinde arkeoloji, dil ve edebiyat, din, eğitim, ekoloji, güzel sanatlar, halkbilimi, hukuk, iktisat, kamu yönetimi, mimarlık, sağlık, sanayi, siyaset bilimi, sosyoloji, teknoloji, tarih, turizm, uluslararası ilişkiler alanlarında “Yeni Medeniyetin İnşasında Türk Gençliği ve Türk Düşüncesi” temasını değerlendiren tebliğlere yer verilecektir.

Tebliğ göndermek için kurultay takvimi ve yazım kurallarını inceleyiniz.

%d blogcu bunu beğendi: