Amaç ve Kapsam


Uluslararası nitelikte gerçekleşecek Gençlik Kurultaylarının dokuzuncusu 27-28 Mayıs 2022 tarihlerinde, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hazırladıkları tebliğlerin sunumu ile Eskişehir’de gerçekleşecektir. Kurultay teması “Türk Dünyasının Sorunları: Dil, Eğitim, Çevre ve İklim” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda aşağıdaki alanlarda tebliğler hazırlanabilir (Tebliğ hazırlamak isteyenlere fikir vermesi amacıyla yazılmıştır):

-Sovyetler döneminden bugüne Türk dünyasındaki alfabe çalışmaları ve bu çalışmalara katkı sağlayan kişiler,

-Türk Dünyasında eğitim konusunda geçmişten bugüne yapılan çalışmalar, değerlendirmeler, karşılaştırmalar, projeler,

-Dünyada ve Türk Dünyasında çevre sorunları, çözüm önerileri, bu yönde geliştirilmiş ve planlanan projeler,

-Dünyada ve Türk Dünyasında iklimle ilgili yapılmış ve yapılmakta olan çalışmalar,

-Büyük Öğrenci Projesi kapsamı, uygulanışı, faydaları ve eksikleri,

-Türk dünyasında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşların dil, eğitim, çevre ve iklim konularına katkıları,

gibi konular çerçevesinde arkeoloji, dil ve edebiyat, din, eğitim, ekoloji, güzel sanatlar, halkbilimi, hukuk, iktisat, kamu yönetimi, mimarlık, sağlık, sanayi, siyaset bilimi, sosyoloji, teknoloji, tarih, turizm, uluslararası ilişkiler alanlarında “Türk Dünyasının Sorunları: Dil, Eğitim, Çevre ve İklim” temasını değerlendiren tebliğlere yer verilecektir.

Tebliğ göndermek için kurultay takvimi ve yazım kurallarını inceleyiniz.

%d blogcu bunu beğendi: