IX. Gençlik Kurultayı

Türk Ocakları Genel Merkezi bünyesinde 1992-1993 eğitim-öğretim yılından beri “Gençlik Kurultayları” adı altında Türk Dünyası’nın çeşitli bölgelerinde düzenli aralıklarla toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılara bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından öğrenciler davet edilmekte, Türk dünyasının problemleri tartışılmakta, sorunların geleceğe yönelik çözümlerinde kurultaylara katılan öğrencilerin katkıları beklenmektedir.

Gençlik Kurultaylarının dokuzuncusu 27-28 Mayıs 2022 tarihlerinde, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hazırladıkları tebliğlerin sunumu ile Eskişehir’de gerçekleşecektir. Kurultay teması “Türk Dünyasının Sorunları: Dil, Eğitim, Çevre ve İklim” olarak belirlenmiştir.

Belirlenen tema çerçevesinde yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tam metin tebliğler 22 Nisan 2022 tarihine kadar millimefkuremektebieskisehir@gmail.com adresine gönderilmelidir. Yapılacak değerlendirme sonrasında kabul edilen tebliğler ve kurultay programı 6 Mayıs 2022’de ilan edilecektir.