X. Gençlik Kurultayı

Türk Ocakları Genel Merkezi bünyesinde 1992-1993 eğitim-öğretim yılından beri “Gençlik Kurultayları” adı altında Türk Dünyası’nın çeşitli bölgelerinde düzenli aralıklarla toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılara bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından öğrenciler davet edilmekte, Türk dünyasının problemleri tartışılmakta, sorunların geleceğe yönelik çözümlerinde kurultaylara katılan öğrencilerin katkıları beklenmektedir.

Gençlik Kurultaylarının onuncusu 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hazırladıkları tebliğlerin sunumu ile Eskişehir’de gerçekleşecektir. Kurultay teması “Yeni Medeniyetin İnşasında Türk Gençliği ve Türk Düşüncesi” olarak belirlenmiştir.

Belirlenen tema çerçevesinde yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tam metin tebliğler 30 Nisan 2023 tarihine kadar millimefkuremektebieskisehir@gmail.com adresine gönderilmelidir. Yapılacak değerlendirme sonrasında kabul edilen tebliğler ve kurultay programı 13 Mayıs 2023’te ilan edilecektir.