VIII. Gençlik Kurultayı

Türk Ocakları Genel Merkezi bünyesinde 1992-1993 eğitim-öğretim yılından beri “Gençlik Kurultayları” adı altında Türk Dünyası’nın çeşitli bölgelerinde düzenli aralıklarla toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılara bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından öğrenciler davet edilmekte, Türk dünyasının problemleri tartışılmakta, sorunların geleceğe yönelik çözümlerinde kurultaylara katılan öğrencilerin katkıları beklenmektedir.

Gençlik Kurultaylarının sekizincisi 28-29 Haziran 2021 tarihlerinde, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hazırladıkları tebliğlerin sunumu ile Eskişehir’de gerçekleşecektir. COVID-19 sürecine göre Kurultayın yüz yüze olamaması halinde oturumlar aynı tarihlerde çevrimiçi (online) şekilde yapılacaktır. Kurultay teması “Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetlerinin Dünü, Bugünü, Yarını” olarak belirlenmiştir.

Gönderilen tebliğlerde Kurultay teması ile ilişkili olanlara öncelik verilecektir.

Ayrıca 2020 yılında salgın hastalık nedeniyle gerçekleştirilemeyen Gençlik Kurultayı’nın teması olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. yılı Münasebetiyle “Millî Hâkimiyet, Çocuk ve Gençlik” konulu tebliğlere de yer verilecektir.

Tebliğ göndermek için kurultay takvimi ve yazım kurallarını inceleyiniz.